Paradox – divadelní studio

„nesmyslnost paradoxu je pouze zdánlivá“

Co je Paradox? Paradox je neočekávaný. Překvapující a odporující běžným soudům. Paradox v sobě spojuje pojmy v běžném slova smyslu si odporující, ale ústící v překvapivě smysluplný celek. Paradox je zdánlivě nelogický a přesto nebo právě proto k sobě poutá pozornost. Paradox v sobě spojuje protiklady. Z paradoxu může vznikat spor. Spor o pravdu. Paradox vyzývá k pohledům pod povrch věcí!

Paradoxní je naše pozorování temné noční oblohy. Je zářivá z jiných míst vesmíru?Paradoxní je snažit se napravit minulost. Máme ji proto zapomínat? Paradoxní je, že má želva náskok před Achillem. Nemáme proto běžet do dálky? Paradoxní je chtít chytit vítr. Nemáme proto nastavovat dlaně? Paradoxní je chtít zakládat divadlo. Paradoxní je mít názor. A proto ho nemáme mít?

Paradoxně jsou mezi námi stále lidé, kteří se vyslovují skrze umění. Paradoxně chtějí tvořit a nechtějí se zaprodávat a prodávat. Paradoxně může na místě bývalé hazardní herny plné blikajících automatů vzniknout místo svobodné a tvůrčí. Paradoxně může být v Brně místo pro setkávání mnoha světů. Světů jen zdánlivě nespojitelných.

Divadelní studio Paradox si klade za cíl spojovat protiklady. Odporovat běžným soudům. Vytvářet smysluplné a vybízet k pohledům pod povrch věcí. Dávat prostor těm, kdo se nesmiřují s všeobecně přijímanými názory. Chtějí se ptát, hledat a nacházet, vydávat se na cesty plné otázek a nelogičností a s poznáním se vracet k sobě.

Zásadní dramaturgickou snahou divadelního studia Paradox bude propojování uměleckých snah z nejrůznějších odvětví. Nenechat se odradit zdánlivými rozpory a nacházet řešení uměleckých snah a spojnice názorů. Překračovat hranice – tématické, formální, dobové, společenské. Rozvinout snahy o autorské a autentické vyjáření skrze divadlo, hudbu, výtvarno. Spojovat vysoké s nízkým, prověřené s neobjeveným. Cílem jsou autorské projekty vyjadřující se uměleckými prostředky k přibližující umělce k jejich publiku, studenty k profesionálům, etablované tvůrce k těm, kteří svou formu teprve hledají. Spolupracujeme se studenty brněnské JAMU a divadelního ateliéru SŠUM Brno.

V dlouhodobém horizontu plánujeme také sbližovat Brno s alternativními prostory, soubory a umělci z České republiky, Slovenska a celé Evropy v jednotlivých specifických projektech.